• تصادفات منجر به فوت و برآورد نسبی اتلاف سرمایه ی ملّی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 423
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تولید ناخالص ملّی یا داخلی هر کشور در هر سال صرف هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تصادفات ترافیکی می شود. در این مقاله، سعی بر آن شده است با استفاده از روش دیه، هزینه ی تصادفات منجر به فوت در سال های 1389، 1390 و نیمسال اول 1391، محاسبه و میزان ضایع نمودن تولید ناخالص ملّیبیان شود. متوسط نرخ دیه برای سه سال مورد نظر، به ترتیب؛ 430، 554 و 903 میلیون ریال محاسبه شده است. تعداد فوتی های جاده ای کشور در نیمسال اول سال های 1391، 1390 و 1389 به ترتیب برابر؛ 10609، 11201 و 12812 و برای کل سال های 1390 و 1389، و به ترتیب؛ 20049 و 23249 نفر اعلام شده است. به عبارتی دیگر، در نیمسال اول 1391، روزانه 57 نفر و هر 25.3 دقیقه یک نفر، در سال 1390، روزانه 55 نفر و هر 26.3 دقیقه یک نفر و در سال 1389، روزانه 64 نفر و هر 22.6 دقیقه یک نفر جان خود را از دست داده اند. میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1391 برابر 5247014 میلیارد ریال و تولید ناخالص ملی برای سال 1390 و 1389 به ترتیب؛ 4905958 و4304264  میلیارد ریال می باشد. در نهایت با استفاده از روش دیات، نسبت هزینه ی کل فوتی ها در هر سال به تولید ناخالص ملی نیمسال اول 1391، 1390 و 1389 به ترتیب؛ 0.1825%، 0.1266% و 0.1279% بدست آمد. بعلاوه، این نسبت برای سال های 90 و 89 مقدار 0.2260% و 0.232% می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها