اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تأثیر آموزش سبک زندگی اسلامی بر کیفیت زندگی (بهزیستی شخصی) دانش آموزان دختر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 841
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش سبک زندگی اسلامی بر کیفیت زندگی(بهزیستی شخصی) دانش آموزان دختر می باشد.. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مهربان آذربایجان شرقی می باشد که  و از بین آن ها 50 دانش آموز که کیفیت زندگی پایین تری بر اساس مقیاس کیفیت زندگی (بهزیستی شخصی) نسخه دانش آموز pwi-sc کامینز داشتند انتخاب شدند و به طور تصادفی از این میان 25 دانش آموز به عنوان گروه کنترل و25 دانش آموز به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (سبک زندگی اسلامی) به گروه آزمایشی ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل فرضیه با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش سبک های زندگی اسلامی باعث بهبود کیفیت زندگی گروه آزمایش شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها