• بررسی رابطه وزن با عوامل خطرساز قلبی عروقی در یک جامعه نمونه از مرکز ایران (برنامه قلب سالم اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 890
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: آترواسکلروز یکی از مهمترین عوامل منجر به مرگ و میر در سراسر جهان است. چاقی و اضافه وزن فاکتورهای خطر مستقل برای آترواسکلروز بیماری های قلبی عروقی هستند. بنابراین در این مطالعه، قصد آن داریم تا اثر گروه های مختلف وزنی را بر روی عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی بررسی نماییم.

  روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 2006 با استفاده از داده های برنامه قلب سالم اصفهان ihhp و بر اساس تقسیم بندی های چاقی که توسط سازمان جهانی بهداشت انجام شده و بر اساس نمره بندی فرامینگهام و روش شمارش انواع عوامل خطر بر اساس تعاریف سندرم متابولیک و چاقی سازمان بهداشت جهانی و توسط نرم افزار  spssورژن 15 صورت گرفت. تست های آماری anova ,x2 مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها: 12514 نفر دارای سنین حدود 38 سال در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. در نمونه مورد مطالعه%18  از زنان و 14% مردان دارای تحصیلات عالیه بالاتر از دیپلم بودند. در زنان چاقی و اضافه وزن بیش از مردان بود ( 4.56% از زنان و 40% از مردان (kg/m2 25≤bmi. در 13% از نمونه ها  fbs بالاتر از 110 داشته و 13.9% از نمونه ها داروی فشار خون مصرف می کردند.

  بر اساس یافته های به دست آمده در این مطالعه تمامی فاکتورهای خطرساز بیماری های قلبی عروقی با افزایش وزن افزایش می یابند. بجز  hdlکلسترول در مردان، که این یافته ها با فلوچارت های مطالعه فرامینگهام برای مردان و زنان مطابقت دارد.

  نتیجه گیری: براساس مطالعه انجام شده مشخص گردید که شاخص های وزنی در هر دو جنس زن و مرد با افزایش سن افزایش یافته و همچنین افزایش فشار خون سیستولی و دیاستولی داشتند البته در مطالعه ما افزایش عوامل خطر در زنان بیش از مردان می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها