• سرولوژی هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار مبتلا به تهوع و استفراغ شدید دوران بارداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 493
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مقدمه: تهوع و استفراغ شدید بارداری مشکل نسبتاً شایعی است که علیرغم تأثیر مشخص آن روی کیفیت زندگی خانم های حامله، می تواند سبب ایجاد عوارض خطرناکی بشود. این مطالعه جهت بررسی این تئوری که بین تهوع و استفراغ شدید بارداری و عفونت معده با هلیکوباکتر پیلوری ارتباط معنی داری وجود دارد یا خیر، انجام شده است.

  روش کار: در این مطالعه مورد– شاهدی، 90 نفر خانم حامله در گروه سنی 37-15 سال و سن حاملگی 16-6 هفته از آخرین قاعدگی شرکت کرده اند. 40 نفر با تشخیص تهوع و استفراغ شدید بارداری از میان بیماران بستری در بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس در مدت یکسال و سه ماه بعنوان مورد و 50 نفر خانم حامله نرمال بعنوان شاهد از میان مراجعه کنندگان به درمانگاه مامایی بیمارستان شریعتی، بطور تصادفی انتخاب شده اند. پس از گرفتن رضایتنامه کتبی، از هر نفر 5 سی سی نمونه خون وریدی جهت تعیین igm, igg سرم برای هلیکوباکتر پیلوری گرفته شد  iggبالاتر از 20 مثبت در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل آماری با آزمون t بوده و p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

  نتایج: سرولوژی مثبت برای هلیکوباکتر پیلوری در 22 بیمار از 40 (55%) بیمار مبتلا به تهوع و استفراغ شدید بارداری مشاهده شد (55%) که از نظر آماری معنیدار نبود. در این مطالعه ارتباط آماری معنیداری بین bmi (شاخص توده بدن) بالای مادر مبتلا به تهوع و استفراغ شدید بارداری و سرولوژی مثبت هیلکوباکترپیلوری مشاهده شد (p<0.05).

  نتیجه گیری: عفونت با هلیکوباکتر پیلوری در خانم های حامله مبتلا به تهوع و استفراغ شدید بارداری گرچه از بیماران سرونگاتیو کمی بیشتر بود، ولی از نظر آماری معنی دار نبود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها