• ارزیابی ویژگی ها و ساختار پایان نامه های دانش آموختگان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 630
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: پایان نامه ها به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی به شمار می آیند. هدف از این مطالعه ارزیابی خصوصیات و ساختار پایان نامه های دانشجویان از نظر روش تحقیق بود.

  روش ها: در این مطالعه توصیفی، کلیه پایان نامه های دانش آموختگان رشته دندانپزشکی از سال 1377 تا 1383 به تعداد 176 جلد از نظر ساختار پژوهش، نوع مطالعه و نتایج مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج: سی و هفت و نیم درصد پایان نامه ها توصیفی، 17.6 درصد تجربی، 16.5 درصد توصیفی - تحلیلی، 6.8 درصد تحلیلی و 8 درصد کارآزمایی بالینی بودند. ده و دو دهم درصد پایان نامه ها از نظر نگارش و روش تحقیق نمره کیفیت عالی، 64.8 درصد نمره کیفیت خوب، 24.2 درصد نمره کیفیت متوسط و 0.6 درصد نمره ضعیف داشتند.

  نتیجه گیری: باید نظارت بیشتر روی کیفیت پایان نامه توسط اساتید راهنما و هدایت دانشجویان به سمت موضوعات تحلیلی و تجربی صورت گیرد. همچنین لزوم آموزش بیشتر روش تحقیق و آمار به دانشجویان و تدوین الگویی جامع برای نگارش پایان نامه ها چشمگیر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها