• بررسی اپیدمیولوژیک موارد جراحی شده کاتاراکت در بیمارستان علوی اردبیل، 1378

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 359
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: کاتاراکت پیری یک بیماری شایع در دنیا و از علل شایع کاهش دید و نابینایی است. این بیماری تحت عوامل بسیاری که مهم ترین آن افزایش سن است ایجاد می شود. سایر عوامل خطر شامل جنس، سیگار، نورآفتاب، محل زندگی، مشاغل خطرزا، سابقه خانوادگی، بیماری های سیستمیک و ... می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک موارد جراحی شده کاتاراکت پیری و ترسیم یک نمای کلی از آن انجام شد تا بستری برای تحقیقات آینده باشد.

  روش کار: مطالعه به روش توصیفی- مقطعی و گذشته نگر انجام شد. با بررسی پرونده های بیمارانی که از اول فروردین 1378 لغایت اسفند 1378 در بیمارستان علوی اردبیل عمل جراحی کاتاراکت شده بودند، اطلاعات مورد نیاز استخراج و ثبت گردید و سپس تحت آنالیز آماری قرار گرفت.

  یافته ها: 218 پرونده بررسی شد که شیوع کاتاراکت پیری 83.9% بود. در جنس مذکر بیشتر از مونث و بیش ترین شیوع سنی آن دهه ششم بود. این بیماری بیشتر در چشم چپ دیده شد و شایع ترین تابلوی بالینی مراجعه کنندگان کاهش دید در حد درک نور بود. 2.9% بیماران، مورد شناخته شده دیابت بودند و 22.1% پرفشاری خون داشتند.

  نتیجه گیری: با توجه به شیوع این بیماری لازم است جهت تسریع در مداوای بیماران برنامه ریزی گردد، هم چنین لازم است آموزش و توصیه های لازم جهت مراجعه به موقع بیماران ارایه گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها