• مقایسه امید به زندگی در مردان و زنان استان یزد در سال های 1375 و 1382

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1384/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1384/04/01
  • تعداد بازدید: 418
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: امید به زندگی در بدو تولد معرف متوسط سال هایی است که یک نوزاد زنده به دنیا آمده عمر خواهد کرد و این شاخص یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی تلقی می شود.

  روش بررسی: این تحقیق توصیفی جدول طول عمر مردان و  زنان استان یزد بر اساس احتمالات مرگ در گروه های سنی با توجه به تعداد مرگ و تعداد جمعیت برای سال های 1375 و 1382 به تفکیک برای شهرستان های استان محاسبه گردیده است.

  نتایج: براساس نتایج این مطالعه امید به زندگی مردان و زنان در بدو تولد در استان یزد در سال 1375 به ترتیب برابر 70.5 و 71 بوده است و در سال 1382 به ترتیب در مردان و زنان برابر 71.9 و 74.5 بوده است. در شهرستان های استان یزد بیش ترین امید به زندگی در سال 1375 مربوط به شهرستان تفت و کمترین آن مربوط به شهرستان مهریز بوده است. در سال 1382 کمترین امید به زندگی مربوط به شهرستان یزد و بیشترین آن مربوط به شهرستان صدوق بوده است.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، امید به زندگی در مردان و زنان در سال 1382 نسبت به سال 1375  افزایش داشته است و این افزایش در زنان بیشتر از مردان بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها