• ضریب تبدیل سال -زوج تحت پوشش برای دو روش پیشگیری از بارداری کاندوم و وازکتومی در جهرم (1382)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/06/01
  • تعداد بازدید: 578
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: برنامه های تنظیم خانواده در ایران با محدودیت منابع مواجهند لذا ارزشیابی فعالیت های تنظیم خانواده به منظور تعیین میزان نیل به نتایج بسیار مهم است که ساده ترین روش برای اندازه گیری برون داد این فعالیت ها با استفاده از سال-زوج تحت پوشش باروری امکان پذیر است. این مطالعه به منظور تعیین ضریب تبدیل سال-زوج تحت پوشش باروری برای دو روش پیشگیری از بارداری (کاندوم و وازکتومی) انجام پذیرفت.

  روش کار: در این مطالعه توصیفی 200 نفر از کاربران روش کاندوم و 200 نفر زن که همسرانشان مورد وازکتومی قرار گرفته بودند به طور تصادفی از مراکز بهداشتی و درمانی شهر جهرم انتخاب شده و در مورد کاندوم، متوسط تعداد دفعات مقاربت در ماه و در مورد روش وازکتومی سن زن در هنگام استفاده از روش جلوگیری از بارداری دائمی ثبت و سپس ضریب تبدیل سال-زوج تحت پوشش باروری محاسبه گردید.

  یافته ها: در این مطالعه ضریب تبدیل کاندوم 0.011 ضریب تبدیل وازکتومی 14 محاسبه شد. متوسط تعداد فرزندان زنده در کاربران وازکتومی 1.32± 2.68 بود. ضریب تبدیل روش وازکتومی نسبت به ضریب پیشنهادی ویشیک که 12 می باشد، بالاتر بوده است و این روش محافظت بیشتری ایجاد کرده است. ضریب تبدیل کاندوم نسبت به ضریب تبدیل ویشیک (0.01) بالاتر بوده است.

  نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سن انجام این روش در میزان محافظت ایجاد شده توسط آن، باید وازکتومی در سنین پایین تری انجام پذیرد تا محافظت کاملتری را ایجاد کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها