• تحلیل نقش سکوت سازمانی بر انگیزش کارکنان سازمان های خصوصی اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/30
  • تعداد بازدید: 873
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه در بسیاری از سازمان ها شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان ها جوی به وجود آمده است که اغلب موجب می شود که کارکنان را از صحبت کردن بازدارد. این پدیده تحت عنوان پدیده ی سکوت سازمانی به عنوان چالشی جدید برای مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. سکوت سازمانی تاثیر انکارناپذیری بر کاهش مشارکت کارکنان می گذارد. در سازمان های م درن امروز نه تنها تجهیزات سازمان برای اثربخش کار باید پیوسته تحت بررسی باشد و همواره به روز گردد، بلکه مدیران اداره انسانی باید پیوسته انتظارات کارکنان را در سطح کلان مورد توجه قرار دهند. از آن جا که مهم ترین سرمایه ی یک سازمان نیروی انسانی آن است بنابراین توجه به انگیزش نیروی انسانی و کیفیت کاری آن احتمال تحقق آرمان ها و اهداف سازمان را افزایش می دهد. در مقاله حاضر ضمن پرداختن به بررسی رابطه سکوت سازمانی و انگیزش کارکنان سازمان های خصوصی، انواع سکوت را تحلیل نموده. تجربه نشان داده است که بی میلی برای به اشتراک گذاری اطلاعات، صحبت کردن و ارائه بازخورد بر اعتماد کارکنان، روحیه و انگیزه شان تاثیر منفی می گذارد و یکی از عوامل تاثیرگذار بر انگیزش شغلی کارکنان سازمان های خصوصی جو سازمانی است و از آنجا که جو سازمانی در همه ابعاد و جای جای سازمان جریان دارد، می تواند رفتار سازمانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد که این تاثیرات به نوبه خود می تواند موجب تقویت یا تضعیف انگیزش شود که در هر صورت در عملکرد نیروی انسانی موثر خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها