• آمیختگی مفهومی در تبلیغات تجاری رادیو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/25
  • تعداد بازدید: 608
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این جستار تلاش کرده است تا آمیختگی های مفهومی بکار رفته در تیزرهای تبلیغات رادیویی را در ژانر تجاری بررسی کرده و انواع آمیختگی های موجود در آن ها را مشخص و طبقه بندی کند. فوکونیه و ترنر (2002) اصطلاح آمیختگی مفهومی را برای اشاره به توانایی خلاقانه بشر در ارتباط دادن عناصر موجود در حوزه های مختلف و یافتن ساختار طرحواره ای مشترک بین آن ها ارائه کرده اند. بکارگیری نظریه آمیختگی مفهومی در شناخت پیچیدگی های معنایی به ویژه در کاربردهای خلاقانه زبان راهگشا بوده است. یکی از عرصه های کاربرد زبان خلاقانه، زبان تبلیغات است. بدین منظور 50 تیزر تجاری رادیویی، بررسی و شبکه آمیختگی مفهومی آن ها ارئه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که توجه سازندگان تبلیغات به معانی نوظهور و پیدایشی به عنوان جنبه ای از خلاقیت و استفاده از آن به عنوان یکی از ابزارهای جذب و ترغیب مخاطب در این تیزرها قابل تامل است. هم چنین مشخص شد که از میان انواع آمیختگی تیزرهای تجاری رادیویی، کاربرد آمیختگی مفهومی تک حوزه ای متداول تر است. یک تیزر نیز دارای آمیختگی دو حوزه ای بود، و هیچ کدام از تیزرهای بررسی شده حاوی آمیختگی ساده و آیینه ای نبودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها