• بررسی رابطه فضای ارائه خدمت و ادراکات مشتریان از تصویر بر تمایلات رفتاری در هتل اسکان الوند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 332
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سال های اخیر به دلیل تأثیرگذاری تصویر ذهنی از سازمان بر رفتار مصرف کننده، این متغیر از اهمیت بسیاری برخوردار گردیده و به عنوان یک عامل موردتوجه و کلیدی در مدیریت استراتژیک بازاریابی هر سازمان محسوب می شود. هم چنین تمایلات رفتاری مشتری یکی از پایه ای ترین مفاهیم ارزیابی است که در خیلی از کسب و کارها دنبال می شود. برای اینکه ادراکات مشتری از تصویر یک کسبوکار مثبت بماند اجزای فضای ارائه خدمت باید تصویر مثبتی ارائه دهند. بنابراین مدیرانی که میخواهند تصویر مثبتی داشته باشند باید فضای ارائه خدمت را مطابق روند فعلی علایق مشتری هدف طراحی کنند؛ که باعث افزایش جذابیت کسب و کار می شود. علاوه بر این کسب و کار می تواند با طراحی و توسعه اجزای فضای ارائه خدمت جدید، تصویر منحصر به فردی ایجاد کند. این گام مخصوصاً در کسب و کار هتلداری برای ساخت یک تصویر برند خاص می تواند سودآور باشد. هدف این مقاله تشخیص روابط بین اجزای فضای ارائه خدمت، تصویر و تمایلات مصرف کننده در چارچوب کسب و کار هتلداری است. روابط بین متغیرها با مدل معادلات ساختاری (sem) بررسی شدند. مشخص شد که اجزای فضای ارائه خدمت اثری مثبت بر تصویر کلی داشته و تصویر کلی اثری مشابه بر تمایل به تبلیغات دهان به دهان و خرید مجدد داشته است. هم چنین مشخص شد که تصویر کلی نقشی میانجی میان فضای ارائه خدمت و ابعاد تمایلات رفتاری بازی می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها