• برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی و تعیین کشش درآمدی و قیمتی در این بخش

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/17
  • تعداد بازدید: 471
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  انرژی برق امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی بشمار می رود. مطالعات تقاضای برق و تغییرات زمانی آن، یک بخش مهم و لازم الاجرا در فرآیند برنامه ریزی در زمرنه توسعه سیستم انرژی می باشد. در دهه اخیر مطالعات گسترده ای در کشورهای مختلف به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق در بخش های مختلف اقتصاد صورت گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش ardl و در بازه زمانی 1362 تا 1391، تقاضای برق در بخش کشاورزی کشور ایران برآورد شده است. توابع برآورد شده حاکی از آن است که کلره کشش های درآمدی، قرمتی و متقاطع از لحاظ آماری بی معنی بوده اند. کشش درآمدی در بخش کشاورزی کوچک تر از یک بوده که برانگر ضروری بودن کالای برق می باشد. هم چنین کشش های قیمتی در این بخش کوچکتر از یک می باشد که این مسئله باه دلیل یارانه ای بودن برق و متعاقباً پایرن بودن قرمت برق می باشد که سبب گردیده قرمت برق تاثرر کمی بر روی تقاضای برق در این دو بخش داشته باشد. با استفاده از اطلاعات تخمین زده شده، همگرایی بلندمدت متغیرهای الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی از طریق آزمون همگرایی بلندمدت انجام شده که وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو را رد می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها