• بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان دانشگاه مازندران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/15
  • تعداد بازدید: 334
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از ویژگی های عصر حاضر گسترش روزافزون داده هاست ولی هر داده ای به خودی خود نمی تواند مفید باشد و در صورتی که این داده ها را بتوان با تجزیه و تحلیل به اطلاعات و سپس به دانش سازمانی تبدیل کنیم می توانند منبع قدرت گردند و افرادی که در سازمان ها به این دانش دسترسی دارند یعنی به منع مهم قدرت دسترسی دارند. امروزه فن آوری اطلاعات به کارکنان در کسب اطلاعات و پردازش آن ها کمک گسترد ای کرده است. از طرفی وقتی به کارکنان اجازه داده شود که در منابع قدرت سهیم شوند و بتوانند دانش خود را آزاد کنند یعنی این که آن ها را توانمند ساخته ایم. در این مقاله سعی شده است که تاثیر گذاری فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان بخش اداری دانشگاه مازندران بررسی شود. برای این منظور ابتدا شاخص های مختلف توانمندسازی سازمان مشخص شد که عبارتند از احساس معنی داری در شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس اعتماد. یافته ها حاکی از آن است که فناوری اطلاعات در دانشگاه مازندران تاثیر مستقیم و معنی داری بر کلیه ابعاد توانمندسازی کارکنان این دانشگاه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها