• بررسی ضرورت مدیریت دانش در عصر اطلاعات و چالش های فراروی آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 327
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه مدیریت دانش سازمانی و فرآیندهای آن را، به مثابه یک راهبرد ضروری و آینده نگر به منظور کسب مزیت رقابتی و حفظ بقاء عملکرد فردی و سازمانی و به طور کلی تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده در محیط های پویا و به شدت تغییر پذیر می دانند و ارزشمندترین دارایی قرن بیست و یکم، کارکنان دانشی و بهرهوری آن ها می باشد. همه ی گروه های کاری و علمی معتقدند، برای این که سازمان ها بتوانند در دنیای تجاری و رقابتی، حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور اطلاعات و دانش فعالیت کنند. هدف این مقاله بیان ضرورت مدیریت دانش با توجه به پیشرفت اطلاعات و چالش های پیش روی آن می باشد. جهت دستیابی به این هدف، با توجه به ادبیات موجود در زمینه مورد مطالعه، در ابتدا پس از ارائه مفهوم مدیریت دانش و فرآیند آن، اهمیت دانش به عنوان مزیت رقابتی معرفی گردیده و چالش هایی که سازمان در پیاده سازی مدیریت دانش با آن مواجه می گردد، شناسایی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها