• نقش بهسازی مسکن روستایی در کاهش آسیب های ناشی از زلزله (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/08/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/08/10
  • تعداد بازدید: 571
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عمران روستایی یکی از راهبردهایی است که به مدیریت بهینه روستا در مواجه با مخاطرات طبیعی کمک می کند. در عمران روستایی مسکن یکی از مهم ترین مولفه هایی است که این فرایند را مدیریت کرده و بازسازی و به سازی مسکن روستایی کمک مهمی در مواجه با مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد مختلف موثر بر بهسازی مسکن روستایی مطرح شده است. روش تحقیق پیمایشی و غیر آزمایشی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بهره برده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که برابر با دو جامعه 400 نفری برای وام گیرندگان و غیر وام گیرندگان بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که برای وام گیرندگان شرایط تهیه وثیقه مشکل ساز بوده است. هم چنین فرایند اداری تا حدودی مشکل بوده است. در عین حال میزان وام نیز کم بوده است. آن ها باور داشته اند که عواملی هم چون رضایت مندی از فرایند تحقیق بهسازی، رضایتمندی از نتیجه بهسازی، رضایتمندی از صدور مجوزها و رضایتمندی از ضمانت نامه های بانکی سبب می شود که فرایند دریافت وام از موفقیت بالاتری برخوردار باشد. در بین افرادی که وام نگرفته اند، کهولت سنی، شرایط ضمانت نامه های بانکی، نداشتن مکانی برای سکونت در زمان بهسازی و هزینه های اجرای طرح بهسازی از جمله موانع مردم در دریافت وام بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها