• شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر دستیابی مدیریت زنجیره تامین پایدار در کلاس جهانی با استفاده از رویکرد danp فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 291
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر دستیابی مدیریت زنجیره تامین پایدار به کلاس جهانی با استفاده از رویکرد mcdm فازی در گروه خودرو سازی سایپا صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق برای پرسشنامه تعداد 15 نفر از خبرگان و کارشناسان ارشد شرکت سایپا در حوزه مورد مطالعه را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آن ها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیارهای اصلی تحقیق شامل عوامل خارجی، عوامل داخلی، ارزیابی عملکرد عملیاتی، ثبات اقتصادی، ارزش های اجتماعی و اخلاقی و محیط بوده که هر یک شامل زیرمعیارهایی می باشند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد fanp-dematel صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، ارزش های اجتماعی و اخلاقی از در اولویت اول میان معیارها قرار داشته و بیش ترین تعامل با سایر معیارها برخوردار است، ثبات اقتصادی بیش ترین تاثیرگذاری و عوامل خارجی بیش ترین تأثیرپذیری را دارد. هم چنین فشار مشتری در اولویت نخست میان زیرمعیارها قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها