• بررسی اثر نااطمینانی بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ardl)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 268
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بازار سهام مکانی برای معامله دارایی های مالی و ابزاری قدرتمند در جذب پس اندازهای داخلی است. نوسانات قیمت سهام به عنوان یک عامل بی ثباتی می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. برهمین اساس مطالعه ی حاضر در نظر دارد، تا با استفاده از الگوی پیشنهادی لوین و رنلت(1992) و داده های فصلی طی دوره معین (از سه ماهه سوم 1373 تا سه ماهه اول 1397) به بررسی اثرنااطمینانی بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران بپردازد. به این ترتیب که ابتدا نوسانات قیمت سهام بوسیله الگوی گارچ نمایی (egarch) محاسبه شده و سپس اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی ایران، با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ardl) برآورد می شود. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که، اثر نوسانات قیمت سهام بر رشد اقتصادی ایران منفی و معنادار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها