• بررسی تاثیر حجم معاملات عادی و غیرعادی در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 992
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش در پی بررسی میزان قدرت توضیح دهندگی حجم معاملات سهام (به تفکیک حجم معاملات عادی و حجم معاملات غیر عادی سهام) در پیش بینی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 170 شرکت در طی سال های 1386 الی 1395 از بین شرکت های پذیرفته شده بورس تهران انتخاب گردیده است. یافته ها عنوان می کنند که در مقایسه میانگین بازده سهام (بازده عادی و غیرعادی سهام) در پرتفوی های مختلف از لحاظ میزان حجم معاملات سهام، با افزایش حجم معاملات سهام (عادی و غیرعادی) بر میزان بازده سهام (عادی و غیرعادی) افزوده شده و تفاوت معناداری بین میانگین بازده سهام در پرتفوی های مختلف از لحاظ میزان حجم معاملات سهام وجود داشته است. این نتایج نشان می دهد که در پرتفوی های با کم ترین مقدار حجم معاملات سهام، کم ترین بازده سهام نیز مشاهده شده و پرتفوی با حجم معاملات زیاد، بالاترین مقدار بازدهی ماهیانه سهام مشاهده گردیده است. سایر یافته های بدست آمده حاکی از آن است که حجم معاملات عادی و غیرعادی در مجموع تاثیری معنادار بر بازده سهام اعم از بازده عادی و بازده غیرعادی سهام داشته است. نتیجه بدست آمده بیانگر آن است که بازده عادی سهام و بازده غیرعادی سهام در شرکت هایی که از حجم معاملات غیرعادی سهام بالاتر برخوردار بوده اند، به شکل معناداری افزایش یافته است. علاوه بر این یافته ها تاثیرگذاری منفی و معنادار حجم اطلاعات عادی سهام بر میزان بازده عادی و غیرعادی سهام را بیان می دارند. هم چنین بازده سهام (اعم از بازده عادی و غیر عادی سهام) در شرکت هایی که حجم معاملات عادی سهام بیش تری داشته اند، کم تر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها