• بررسی رفتار لرزه ای آبان بارها به منظور بهره گیری از ظرفیت آن ها در راستای اسکان موقت زلزله زدگان ساکن در بافت های تاریخی (مورد مطالعاتی: آب انبار پاپک در بافت تاریخی کاشان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رفتار لرزه ای آبانبارها به منظور بهره گیری از ظرفیت آن ها در راستای اسکان موقت زلزله زدگان ساکن در بافت های تاریخی (مورد مطالعاتی: آب انبار پاپک در بافت تاریخی کاشان)

  با عنایت به اهمیت اسکان موقت در فرآیند تأمین سرپناه پس از زلزله، برنامه ریزی آن پیش از رخداد حادثه در مناطق آسیب پذیر ضروری است که به دلیل فرسودگی بالای بافتهای تاریخی، این مناطق در اولویت توجه قرار دارند. آب انبارها از جمله ابنیه ی شاخص در بافت های تاریخی نواحی کویری ایران به شمار می روند که در تجارب به وقوع پیوسته پایداری قابل ملاحظه ای از خود در برابر زمین لرزه ها نشان داده اند که از این حیث می توانند با توجه به ظرفیت عظیم خود از گزینه های بالقوه جهت اسکان زلزله زدگان ساکن در این گونه مناطق باشند. سوال آن است که این ابنیه به چه میزان در برابر زلزله مقاوم بوده و در راستای بهره گیری از ظرفیت آن، در چه نقاطی نیاز به تقویت و مناسب سازی دارند؟ روش این پژوهش کمی است. ابتدا ویژگی های ساختاری آبانبار از طریق مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس با توجه به رصدهای میدانی و اطلاعات به دست آمده، مدل هندسی آبانبار پاپک به عنوان نمونه ی مطالعاتی در محیط نرم افزاری آباکوس تهیه و با کمک آن به تحلیل مورد نظر پرداخته شده است. یافته های حاصل از آن، حکایت از پایداری بخش اصلی یعنی مخزن و گنبد آب انبار داشته و تنها در بادگیرها تغییر شکل محسوسی مشاهده می شود. بر همین اساس می توان با طراحی و مقاوم سازی مناسب پیش از زلزله ی احتمالی، از ظرفیت این عناصر به منظور اسکان زلزله زدگان ساکن در بافت های تاریخی بهره برد تا ضمن تأمین بخشی از نیاز مسکن پس از بحران، زمینه های بازتوانی اجتماعی جامعه ی آسیب دیده و بازسازی هرچه سریع تر فضای کالبدی را فراهم نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها