• ریشه های ضایعات مواد غذایی و کشاورزی و راه حل کاهش آن برای امنیت تغذیه ای و توسعه پایدار کشور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 363
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ریشه های ضایعات مواد غذایی و کشاورزی و راه حل کاهش آن برای امنیت تغذیه ای و توسعه پایدار کشور

  مقدمه: ایران یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی و کشاورزی در خاورمیانه و آسیای مرکزی می باشد. ضایعات مواد غذایی در ایران معادل 35 تن می باشد که بیش ترین میزان ضایعات غذا مربوط به نان، میوه، سبزیجات و برنج می باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی ریشه های ضایعات مواد غذایی و کشاورزی و راه حل کاهش آن برای امنیت تغذیه ای و توسعه پایدار کشور در ایران می باشد. روش کار: مطالعه حاضر به بررسی ریشه های ضایعات مواد غذایی و کشاورزی و راه حل کاهش آن برای امنیت تغذیه ای و توسعه پایدار کشور در ایران و جهان در فاصله سال های 2000 تا 2018 محدود شد. برای دستیابی به مقالات مربوط از پایگاه های اطلاعاتی pubmed ، who،fao ،medline ، sid و sciencedirect استفاده گردید. در نهایت 10 مقاله که مناسب ترین آن ها از نظر پوشش موضوع با تاکید بر حیطه های مختلف ریشه های ضایعات مواد غذایی و کشاورزی در ایران و جهان بودند، در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: با توجه به اینکه نیمی از برخی محصولات کشاورزی، در فاصله بین مراحل کاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج می شود. در عین حال کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نیز در برداشت و فرآوری محصولات که نتیجه آن ضایعات بالای محصولات کشاورزی می باشد، خلل وارد می سازد. حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری محصول از جمله راه های کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود. نتیجه گیری: ضایعات مواد غذایی در حال بلعیدن و یا تخریب حیات و منابع مورد نیاز آن در کره زمین و جوامع انسانی است. بخش عمده ضایعات غذایی در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته از نارسایی در فناوری و نظارت بر چرخه نظام عرضه محصولات نشات می گیرد. به همین دلیل بهینه سازی مصرف غذا نیز باید در دستور کار دولت ایران قرار بگیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها