• بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران صنایع در زمینه محیط زیست، بهداشت و پسماند های صنعتی در یکی از شهرک های صنعتی کشور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/10
  • تعداد بازدید: 238
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران صنایع در زمینه محیط زیست، بهداشت و پسماند های صنعتی در یکی از شهرک های صنعتی کشور

  زمینه و هدف: حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی از مهم ترین چالش ایی است که بشنر با آن مواجه است، و یکی از بزرگ ترین دغدغه های انسان است باتوجه به نیاز بسیار به تولید و توسعه است، باتوجه به صنعتی شدن جوامع یکی از بزرگ ترین تولید کننده های پسماند، صنایع می باشند، که در صورت عدم توجه و آگاهی به این موضوع، تاثیرات مخربی بر محیط زیست می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران صنایع در خصوص محیط زیست و پسماندهای صنعتی در یکی از شهرک های صنعتی انجام گرفت.

  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 161 صنعت موجود در شهرک صنعتی به عنوان نمونه انتخاب شد اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه ای 30 سوالی در خصوص آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران که به همین منظور تهیه شده بود با مراجعه به واحد های مورد نظر، توسط مدیران صنایع تکمیل شد.

  نتایج: نتایج تحقیق نشان داد بین سطح تحصیلات مدیران و میزان آگاهی، نگرش در زمینه محیط زیست ارتباط معنا داری وجود داشت. وبا وجود سطح آگاهی خوب و نگرش مطلوب مدیران، دارای عملکرد ضعیف در حوزه اقدامی محیط زیستی بوده. بررسی ها نشان داد بین سطح درآمد صنعت با عملکرد در حوزه محیط زیست ارتباط معنا داری وجود ندارد. وجود سیستم مدیریت یکپارچه در صنایع در میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران موثر بوده (p=0.001) و سبب افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها