• بررسی تاثیر نورهای led آبی، زرد و قرمز بر ماندگاری پس از برداشت فلفل دلمه ای (capsicum annum l.)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 337
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

   مقاله بررسی تاثیر نورهای led آبی، زرد و قرمز بر ماندگاری پس از برداشت فلفل دلمه ای (capsicum annum l.)

  فلفل دلمه ای یکی از مههم ترین سبزیجات میوه ای به شمار می آید و حاوی مواد مغذی موثر می باشد. کاهش وزن سریع و چروکیدگی در بازه زمانی برداشت تا مصرف موجب کاهش کیفیت ظاهری و ارزش غذایی آن می گردد. هم چنین حساسیت بالا به نگهداری در دمای پایین تر از 7درجه سانتی گراد و بروز پوسیدگی های آلترناریایی، فوزاریوم و باکتری ها از مهم ترین مشکلات فلفل دلمه ای در مرحله پس از برداشت به شمار می آید.

  در پژوهش حاضر اثر نورهای رنگی led آبی، قرمز، زرد (با شدت 50 میکرومول بر ثانیه) بر افزایش ماندگاری پس از برداشت فلفل دلمه ای مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان شاهد نیز گروهی از فلفل ها در تاریکی نگهداری شدند. این آزمایش به صورت طرح فاکتوریل کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فلفل ها به مدت 21 روز تحت تاثیر تیمارهای نوری در دمای 10 درجه سانتی گراد و رطوبت 90% نگهداری و در زمان های 7 و 14 و 21 روز بررسی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده نورهای led آبی، زرد و قرمز با افزایش مواد جامد محلول، تسریع رنگ گیری فلفل ها و کاهش شدت بیماری در افزایش کیفیت و ماندگاری فلفل ها اثر معنی داری داشتند. بنابراین استفاده از نورهای led با کنترل بیماری و بهبود رنگ گیری می تواند به طورمعنی داری در افزایش پس از برداشت فلفل دلمه ای موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها