• اولویت بندی عوامل موثر بر حسابرسری اجتماعی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه (نمونه موردی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 334
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر حسابرسری اجتماعی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه (نمونه موردی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین)

   شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین با هدف توزیع آب شرب بهداشتی، جمع آوری و انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب همواره در جت بهبود مستمر و ارتقای کیفیت خدمات خود و کسب مداوم رضایت مشتریان در جهت مسئولیت اجتماعی بوده و در مقابل تمامی ذینفعان خود پاسخگو می باشد. لذا حسابرسی اجتماعی ابزاری برای پاسخگویی هر چه بهینه تر این شرکت هاست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حسابرسی اجتماعی است.

  بدین منظور، ادبیات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و عوامل اثرگذار بر حسابرسی اجتماعی شناسایی گردید. در نهایت برای امکان سازی سنجش، این عوامل موثر در 45 متغیر نهایی خلاصه شد. سپس از طریق مصاحبه با خبرگان، به کمک تکنیک تاپسیس عوامل رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد رهبری مناسب سازمان با شاخص نزدیکی نسبی 0.87 مهم ترین عامل موثر بر حسابرسی اجتماعی است. هم چنین آموزش مستمر در خصوص حسابرسی اجتماعی به واحد حسابرسی سازمان و مسئول دانستن سازمان نسبت به تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. با توجه به اینکه این سه عامل از عوامل سازمانی هستند می توان بیان نمود عوامل سازمانی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر حسابرسی اجتماعی هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم