• گرافیک معماری مرکز اجتماعی با رویکرد فلسفه «اخلاق» امانوئل لویناس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 442
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله گرافیک معماری مرکز اجتماعی با رویکرد فلسفه «اخلاق» امانوئل لویناس

  ضعف معماری امروزی در خلق فضاهای تقویت کننده تعاملات اجتماعی بین لایه های مختلف یک جامعه بر اساس روابط اخلاقی، ایجاد یک بستر مناسب که روابط اقشار مختلف جامعه مدرن امروزی را بر اساس ارزش های اخلاقی هم چون فلسفه «اخلاق» امانوئل لویناس معرفی نماید، ضروری می سازد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نوعی از گرافیک معماری در طراحی مرکز اجتماعی است که بتواند شرایط برقراری روابط اخلاقی برگرفته از فلسفه لویناس را فراهم سازد.

  بدین ترتیب این پرسش مطرح می شود که گرافیک معماری مرکز اجتماعی برخاسته از رویکرد فلسفه اخلاقی لویناس چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد؟ در این پژوهش مباحث حاصل از مطالعه و بررسی منابع مطرح در زمینه های هنرهای بصری و زیبایی شناسی در معماری به عنوان کالبد معماری و نتایج به دست آمده از مفاهیم اندیشه لویناس به عنوان رویکرد نظری با یکدیگر تطبیق داده شد و در نهایت با در نظر گرفتن کاربرد هر یک از این دستاوردهای جدید در پیدایی گرافیک معماری مرکز اجتماعی، ویژگی هایی هم چون «فرم مثلث»، «گشودگی های بزرگ در کنج ها»، «خطوط خمیده و منحنی»، «شفافیت عناصر جداکننده فضا»، «رو به روی هم بودن فضاها و ورودی ها با فرم مقعر»، «تعادل نامتقارن»، «عدم تشخیص فرم درون بنا از بیرون» و «رنگ های زرد و قرمز» به عنوان نتایج پژوهش مشخص شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم