• آموزش کارآمد در گرو ارزشیابی توصیفی و صلاحیت حرفه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 142
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آموزش کارآمد در گرو ارزشیابی توصیفی و صلاحیت حرفه ای

  صلاحیت حرفه ای معلمان یکی از مهم ترین و اصلی ترین ملزومات در ارتباط با کارایی و کارآمدی آموزش در حیطه آموزشی هر کشوری می باشد و بررسی و تحلیل در عوامل و ساختار مرتبط اثرگذار در آن بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. نظام ارزشیابی به عنوان بخش مهمی از طیف فرایند یاددهی - یادگیری در نظام آموزش و پرورش هر کشور مطرح است. در پی تغییرات نظام آموزش و پرورش روش های ارزشیابی نیز دچار دگرگونی شده است.  و از ارزشیابی کمی و نتیجه مدار در دیدگاه رفتارگرایی به ارزشیابی کیفی مستمر توصیفی و فرایند مدار در دیدگاه ساز گرایی تغییر کرده است. ساز گرایی یکی از دیدگاه های یادگیری است که به یادگیری همچون فرآیندی پویا می نگرد. در این فرآیند یادگیرندگان فعال اند و به سبب تعامل با محیط اطراف، دانش مورد نیاز خود را می سازند. موقعیت نظام آموزشی در حد تعیین کننده ای به دانش و مهارت های حرفه ای معلمان بستگی دارد. لذا جهان به سرعت دگرگون می شود و معلمان نیز مانند سایر گروه های حرفه ای با این واقعیت روبرو می شوند که آموزش های اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود و آنها باید در سراسر عمر خود دانش خود را به روزرسانی کنند. هدف این پژوهش اهمیت ارزشیابی توصیفی و نقش و صلاحیت حرفه ای در رابطه با این طرح معلمان و آموزش کارآمد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها