• بررسی آسیب های حوزه دانشی، مهارتی و نگرشی ارزشیابی کیفی - توصیفی وارائه راهکار جهت بهبود عملکرد: مطالعه موردی استان هرمزگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 93
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی آسیب های حوزه دانشی، مهارتی و نگرشی ارزشیابی کیفی - توصیفی وارائه راهکار جهت بهبود عملکرد: مطالعه موردی استان هرمزگان

  هدف این مطالعه، بررسی آسیب های ارزشیابی کیفی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود فرایند اجرایی و اموزشی است. روش پژوهش کیفی و جامعه پژوهش شامل معلمان ابتدایی، کارشناسان و صاحبنظران اموزش و پرورش استان هرمزگان است. نتایج نشان می دهد به طورکلی آسیب های ارزشیابی کیفی در حوزه دانشی شامل عدم شفافیت نتایج ارزشیابی، عدم اگاهی از محتوای ارزشیابی، محتواگرایی، سطحی بودن یادگیری، نبود برنامه های آموزشی، عدم برنامه محوری، شناخت ناکافی اولیا، شناخت ناکافی از ویژگی های فراگیران و گسترش بی سوادی بوده است. یازده مقوله شامل ناتوانی در اجرای اجزای اصلی ارزشیابی، عدم مناسبت سازی، کمبود ابزار و شرایط اجرایی، ناتوانی در جامعیت کاربرد ابزارهای ارزشیابی، دشواری ارزشیابی بیرونی از روند اجرایی، نبود وحدت رویه، افزایش حجم کاری، ناتوانی در کنترل زمان، عدم تخصص گرایی، هزینه تراشی و عدم تسلط بر روش های جدید آموزش آسیب های بخش اجرایی و مهارتی ارزشیابی کیفی است. هشت مقوله بی توجهی به سطح کیفی، بی انگیزگی در اجرای ارزشیابی، سهل نگری از سوی مخاطبان، بدبینی به ارزشیابی کیفی، نگاه کمی گرا به ارزشیابی توصیفی، نگاه ابهام امیز به ارزشیابی، نگاه سلیقه ای به ارزشیابی و اضطراب از پیاده سازی ارزشیابی ایجاد کننده اسیبهای بخش نگرشی هستند. هشت مقوله عبارت از تناسب سازی در ابعاد مختلف ارزشیابی، آموزش معلمان مجری ارزشیابی توصیفی، توسعه کیفیت آموزش، ایجاد ارامش روانی برای مجریان و مخاطبان طرح توصیفی، بکارگیری تکنولوژی تدریس از سوی مجریان ارزشیابی کیفی، توسعه امکانات، پذیرش و اعتقاد به ارزشیابی کیفی و آموزش اولیا بهترین راهکارهای بهبود فرایند اجرایی ارزشیابی کیفی در پژوهش پیش رو است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم