• بررسی وجود اکانتامبا در آب حوضچه های پارک های غرب استان گیلان

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 585
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی وجود اکانتامبا در آب حوضچه های پارک های غرب استان گیلان

  مقدمه: گونه های مختلف آکانتامبا می توانند سبب بیماری های کشنده از جمله، انسفالیت، ضایعات پوستی و کراتیت چشمی شوند. آب می تواند، منبع آکانتامبا باشد. هدف این مطالعه، بررسی وجود آکانتامبای بالقوه بیماری زا، در آب حوضچه های موجود در پارک ها می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، در مجموع 20 نمونه، هرنمونه 500 میلی لیتر، جمع آوری شدند. نمونه های حاصل از فیلتراسیون نمونه های آب، بر روی محیط آگار غیر مغذی کشت داده شدند. محیط های کشت، روزانه از نظر وجود آمیب های آزادزی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تعیین توانایی بالقوه بیماریزا بودن آمیب های رشد یافته، آزمایش تحمل حراتی و توانایی رشد در دمای 42 درجه سانتی گراد بکار گرفته شد. نتایج: آکانتامبا در 15 نمونه از 20 نمونه، در دمای اتاق و با انجام تست تحمل حرارتی، مشخص شد که، 10 نمونه، از مجموع نمونه های مثبت، بالقوه بیماری زا هستند. نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه، وجود ایزوله های بیماری زا و وجود خطر بالقوه برای انسان ها، از طریق آب حوضچه های پارک تایید می گردد. بنابراین، اطلاع رسانی توسط سازمان های بهداشتی، به منظور پیشگیری از ابتلاء به عفونت توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها