• تبیین نقش روش های تربیت قرآنی در سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر در حیطه های بازدارندگی، حمایتی و نظارتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/15
  • تعداد بازدید: 124
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  تبیین نقش روش‌های تربیت قرآنی در سلامت ‌روان و گرایش به مصرف مواد ‌مخدر در حیطه‌های بازدارندگی، حمایتی و نظارتی

  سابقه و هدف: با توجه به اینکه تحقیقات داخلی و خارجی اندکی درباره نقش معنویت در سلامت ‌روان و گرایش به مصرف مواد مخدر انجام گرفته است، هدف این پژوهش تبیین نقش روش‌های تربیت ‌قرآنی در سلامت‌ روان و کاهش گرایش به مصرف مواد در سه حیطه بازدارندگی، حمایتی و نظارتی بود.

  روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا است که با استناد به آیات قرآن و تفسیرهایی که مفسران با توجه به آیات مطرح‌شده درباره موضوع داشته‌اند، صورت گرفته است. مولفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی درباره این پژوهش گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین سلامت ‌‌روان، گرایش به مصرف ‌مواد مخدر و معنویت وجود داشت و نتیجه مطالعه موید همسوبودن علم پزشکی با فرمان‌های قرآنی است.

  نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان گفت که معنویت می‌تواند سلامت ‌روان و گرایش به مصرف مواد مخدر را تبیین نماید. با استناد به دستورهای دینی می‌توان نظامی هدفمند و معنادار به زندگی داد که در کاهش گرایش به مواد یاری‌رسان است. این روش‌ها متوجه فرد مصرف‌کننده مواد، خانواده و جامعه و ضامن تحکیم تعهدات اخلاقی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها