حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • شناسایی و رتبه بندی ریسک های منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/14
  • تعداد بازدید: 224
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های منابع انسانی در یکی از سازمان‌های دولتی

  زمینه و هدف: با تمرکز فزاینده بر شناسایی و ارزیابی خطرها در سازمان‏ها، مدیریت ریسک به اولویت استراتژیک مهمی تبدیل شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی حوزه ‏ای مغفول در این زمینه است؛ یعنی حوزه مدیریت منابع انسانی. بدین ‏ترتیب، این تحقیق به مطالعه ارزیابی ریسک منابع انسانی در یکی از سازمان‏ های دولتی پرداخته است.

  روش: از آنجا ‌که هدف این پژوهش، انتشار دانش موجود در زمینه ریسک منابع انسانی است، این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای است و با توجه به ماهیت داده‌ها، جزء طرح‌های آمیخته. جامعه آماریِ بخشِ کیفی، متون علمی و خبرگان دانشگاهی و سازمانی بوده است. جامعه آماریِ بخش کمّی نیز، کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است که تعداد آن‌ها 812 نفر گزارش شده است. ابزار سنجش، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و ‏پرسش‏نامه بوده است.

  یافته‌ها: در بخش کیفی، با بهره ‏گیری از روش تحلیل تم، ابعاد و مولفه‏ ها و شاخص‏ های ریسک منابع انسانی شناسایی شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، ضمن بررسی و تایید شاخص ‏ها و ابعاد مدل ریسک منابع انسانی، اولویت آن‏ها در سازمان امور مالیاتی آذربایجان غربی بررسی شد تا مدیران سازمان، ضمن شناسایی ریسک ‏های بسیار مهم منابع انسانی در سازمان خود، برای کنترل آن برنامه ‏ریزی کنند. مدل ارائه‌شده از 4 بُعد، 14 مولفه و 40 شاخص تشکیل شده است.

  نتیجه‌گیری: در این پژوهش، پس از شناسایی ابعاد و مولفه ‏ها و شاخص ‏های ریسک منابع انسانی، الگویی طراحی شد؛ سپس این الگو برای ارزیابی، در یکی از سازمان‌های دولتی به اجرا درآمد. این ارزیابی به مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند که با شناسایی و رتبه ‏بندی وضعیت ریسک های یاد شده، شاخص ‏های مدل را به‌گونه‏ ای تعدیل کنند که به کنترل ریسک‏ های موجود منجر شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها