حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • مدیریت چرخه کسب وکار برمبنای ارتقاء عملکرد ( مطالعه موردی: شرکت های خدمات محور )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/27
  • تعداد بازدید: 147
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  مدیریت چرخه کسب‌ وکار برمبنای ارتقاء عملکرد ( مطالعه موردی: شرکت های خدمات محور )

  کسب و کارها در دنیای کنونی فراتر از افکار شده اند و باتوجه به توسعه فناوری ها، تجهیزات، تقاضاها، رقابت ها، شایستگی ها و... اینطور باید گفت که آینده را باید هم اینگونه ترسیم کرد. این تحقیق مبتنی بر استراتژی پژوهشی، روش پژوهشی از نوع کیفی، ابراز جمع آوری داده ها( کتابخانه ای)، مصاحبه های نیمه ساختار یافته است. در تحلیل ساختاری مصاحبه، اجزای ساختار متن نوشتاری مصاحبه، یعنی واژه ها، مفاهیم و ارتباط میان آنها بر حسب میزان تکرار، تعداد واژه ها، الفاظ، کنایه ها و اصطلاحات به کار رفته در جمله ها و میزان تکرارشان شمارش و بررسی می گردد تا الگوهای موجود در گفته ها کشف شود در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و مطالعات داده های اولیه، ثانویه، مصاحبه های نیمه ساختارمند انجام گردیده است.

  برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از روش های بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش و همچنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید . استناد به نظرات صاحب نظران نیز در این امر حائز اهمیت بوده است. طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت های خدمات محور ، شناسایی شاخص اصلی در طراحی مدل مدیریت فرآیند کسب و کار در شرکت های خدمات محور ، شناسایی عوامل علی تأثیرگذار همچنین شناسایی عوامل زمینه ای (بستر) تأثیرگذار در طراحی مدل مذکور در شرکت های خدمات محور از اهداف این تحقیق است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها