• درک نقش فرهنگ و کلیشه های جنسیتی در زنان کارآفرینی از طریق لنز نظریه تهدید کلیشه ای کوامه آدوم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/23
  • تعداد بازدید: 209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  درک نقش فرهنگ و کلیشه های جنسیتی در زنان کارآفرینی از طریق لنز نظریه تهدید کلیشه ای کوامه آدوم

  هدف: هدف این مقاله بررسی نقش فرهنگ و کلیشه های جنسیتی در کارآفرینی است. سفر زنان کارآفرین این به طور خاص بر زنان کارآفرین در منطقه نبدم تمرکز دارد. طراحی/روش شناسی/رویکرد : این مطالعه رویکرد کیفی را اتخاذ کرد و داده ها را از آن جمع آوری کرد. 20 زن کارآفرین در منطقه نبدم در منطقه شرق بالا غنا. داده ها جمع آوری شد. از طریق مصاحبه های چهره به چهره عمیق که براساس مضامین شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها : یافته کلیدی این مطالعه این است که فرهنگ، از طریق کلیشه های جنسیتی، به عنوان یک "فشار" عمل می کند. عامل انگیزشی کارآفرینی زنان است و زنان کارآفرین نیاز محور را بیشتر از فرصت محورها با این حال، کلیشه های جنسیتی به عنوان یک آسیب برای موفقیت کارآفرینی چندین شرکت های تحت مالکیت زنان به دلیل کلیشه های جنسیتی، تعداد بی شماری از زنان کارآفرین در مورد سرمایه گذاری شک دارند.

  به بخش های «بخش ناشناخته» که آشنا نیستند و کسب وکارهای بزرگتری را اداره می کنند که احتمالاً سود بیشتری به همراه خواهند داشت. اصالت/ارزش: در حال حاضر تحقیقات کمتری در مورد کارآفرینی و فرهنگ/کلیشه های جنسیتی انجام شده است. تاکنون در غنا، و این مطالعه به دنبال پر کردن این شکاف است. نتایج با پیوند دادن آنچه هست مورد بحث قرار می گیرند. مربوط به سایر چشم اندازهای اقتصادی است، بنابراین از چشم اندازهای صرفاً ملی اجتناب می شود. این اولین مورد شناخته شده است. مطالعه انجام شده در منطقه مورد مطالعه که به کارآفرینی از دریچه فرهنگ-جنس می نگرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها