جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : گروه بازاریابی و کارآفرینی، دانشکده بازرگانی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : کارآفرینی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/01/14
مقالات جدیدترین ژورنال ها