• تاثیر افق دید مدیریت بر شفافیت شرکتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/24
  • تعداد بازدید: 153
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  تاثیر افق دید مدیریت بر شفافیت شرکتی

  در این تحقیق به بررسی تاثیر افق دید مدیریت بر شفافیت شرکتی پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه ی آماری متشکل از 127 شرکت، در بازه ی زمانی 1390-1396 با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره با الگوی اقتصاد پنل دیتا می باشد. نتایج نشان داد بین شرکت های که افق دید مدیریت کوتاه دارند، رتبه قابلیت اتکا پایین تری دارند.

  به طور کلی نتایج حاکی از آن است که مدیریت کوته بین منجر به اتخاذ تصمیم های ناکارآمدشده و ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. این شیوه مدیریت دارای اثرات مخربی بر ارزش شرکت خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که بین کوته بینی مدیریت و گزارشات مالی رابطه ی منفی معناداری وجود دارد. مدیریت کوته بین منجر به اتخاذ تصمیم های ناکارآمدشده و ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. این شیوه مدیریت ممکن است در کوتاه مدت سودهای جاری و قیمت سهام بالاتری را برای شرکت ایجاد کند، اما در بلندمدت دارای اثرات مخربی بر ارزش شرکت خواهد بود. پیامدهای مدیریت کوته بین در یک برهه زمانی، بازدهی بلندمدت آینده را کاهش داده و در نهایت فرصت های سرمایه گذاری را از دست می دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها