• بررسی چالش ها و مسائل مهم در حوزه چگونگی طراحی، تدوین و سازماندهی محتوای درسی در ایران و مقایسه این چالش ها با کشور مالزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/16
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی چالش ها و مسائل مهم در حوزه چگونگی طراحی، تدوین و سازماندهی محتوای درسی در ایران و مقایسه این چالش ها با کشور مالزی

  پژوهش حاضر در صدد بررسی ملاحظات تدوین محتوا با رویکرد جامعه یادگیری و چالش های آموزش عالی و آموزش و پرورش در این خصوص است. در این تحقیق کیفی دیدگاه های 24 نفر از صاحب نظران و مدیران مدارس، دانشگاه های دولتی، از طریق مصاحبه بررسی شده است.

  طبق یافته ها، در تدوین محتوا با رویکرد جامعه یادگیری به ترتیب اولویت، رعایت معیارهایی، مانند: تأکید بر کیفیت محتوا به جای کمّیت آن، ارائه محتوای منعطف و متنوع، تناسب محتوا با هدف پرورش یادگیرنده مادام العمر، تناسب محتوا با نیازهای جامعه، حمایت از استاد برای تغییر محتوا، استفاده از سایر منابع یادگیری درکنار کتاب درسی و مشارکت دادن دانشجو در انتخاب محتوا ضروری است. یافته ها حاکی است آموزش عالی کشور و آموزش و پرورش در رعایت این ملاحظات با چالش روبه روست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها