جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : برنامه ریزی درسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/16
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها