• اثر مؤلفه قائم شتاب زلزله بر ضرایب ظرفیت باربری پی های نواری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 470
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136661065

  اثر مؤلفه قائم شتاب زلزله بر ضرایب ظرفیت باربری پی های نواری

  با توجه با لرزه ‌خیزی کشور ایران و حاکم بودن مؤلفه قائم لرزه‌ای ناشی از زلزله در طراحی سازه ‌ها در اغلب موارد بالطبع لازم است که درک صحیحی از رفتار پی ‌ها در هنگام اعمال مؤلفه قائم لرزه‌ ای علاوه بر نیروهای استاتیکی صورت گیرد. در دو دهه اخیر مسئله ظرفیت باربری لرزه‌ای پی ‌ها مورد توجه محققان قرارگرفته است. در این مقاله تأثیر مؤلفه قائم شتاب زلزله بر روی ضرایب ظرفیت باربری پی ها(nᵧ ,nq, nc) و به کمک روش خطوط مشخصه تنش مورد بررسی قرارگرفته است. در این روش از ترکیب معادلات دیفرانسیل تعادل تنش با معیار گسیختگی موهر-کولمب، دستگاهی از معادلات خمیری به دست می‌آید که با حل آن به روش خطوط مشخصه، تنش‌ های ایجادشده در توده خاک زیر سطح پی و مجاور آن در حالت حدی محاسبه می شود. نتایج به‌دست ‌آمده از تحقیق حاضر نشان می دهد که در نظر گرفتن توأم ضرایب مؤلفه های قائم kv و افقی kh شتاب زلزله باعث کاهش ضرایب ظرفیت باربری پی ها می گردد، لیکن در صورت در نظر نگرفتن مؤلفه افقی شتاب زلزله، افزایش شتاب قائم تأثیری در ضریب nc نخواهد داشت. همچنین با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان گفت که استفاده از اصل جمع آثار قوا جهت تعیین ظرفیت باربری لرزه‌ای خاک با افزایش ضرایب kh و kv و کاهش φ دارای حاشیه امنیت کمتری در طراحی می‌ باشد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها