حوزه های تحت پوشش ژورنال
  • چالشهای امنیت اطلاعات سازمان ناشی از فعالیت پرسنل در شبکه های اجتماعی

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1400/08/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
    • تعداد بازدید: 487
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 09394668909

    بدون شک در عرصه ‌ی کسب و کار نوین، مقوله‌ای که بیشترین مزیت رقابتی را برای هر سازمانی به ارمغان می‌آورد، اطلاعات است. شاید در گذشته تنها جمع آوری داده ها و پردازش و بازیابی دوباره‌ی آنها مهم بود ولی در شرایط کنونی مسئله‌ی امنیت اطلاعات‌، تبدیل به یک چالش جدی در سطوح خرد و کلان سازمان ‌ها می ‌باشد. به واقع رعایت اصول و سیاستهای امنیت اطلاعات سازمان به عنوان یک الزام حیاتی در سازمان ‌های امروزی محسوب می ‌شود. در این مقاله با استفاده از شناسایی تهدیدات مهندسی اجتماعی و تهدیدات موجود ناشی از این مفهوم در شبکه‌ های اجتماعی و همچنین بررسی مقوله‌ های سیاستهای امنیت اطلاعات سازمانی و فرهنگ سازمانی در پذیرش این سیاستها، چالشهای امنیت اطلاعات سازمان ناشی از فعالیت پرسنل در شبکه های اجتماعی بررسی و شناسایی شده است. در این تحقیق عوامل، سیاست‌ ها و خط مشی‌های امنیتی مشخص در ارتباط با فعالیت افراد در شبکه های اجتماعی، تجارب، مهارت ‌ها و شناخت افراد از تهدیدات مهندسی اجتماعی، آموزش های عمومی در زمینه امنیت اطلاعات و توسعه فرهنگ امنیت اطلاعات در سازمان و خودباوری و پذیرش سیاست های امنیتی عوامل مؤثر بر امنیت اطلاعات سازمان شناخته شدند. نتایج تحقیقات نشان داد که رابطه مثبتی بین میزان حفظ ملاحظات امنیت فناوری اطلاعات سازمانی افراد، میزان آگاهی افراد از مخاطرات ناشی از فعالیت در شبکه های اجتماعی، میزان پذیرش سیاست ‌های امنیت فناوری اطلاعات توسط پرسنل سازمان و میزان آموزش‌ های عمومی در زمینه امنیت فناوری اطلاعات با میزان امنیت فناوری اطلاعات سازمان وجود دارد، همچنین بین فعالیت پرسنل سازمان در شبکه ‌های اجتماعی و تهدیدات امنیت فناوری اطلاعات سازمان نیز همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها