• ارائه روش نظام مند حسابرسی مبتنی بر ریسک در صنعت بانکداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 637
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله ارائه روش  نظام مند حسابرسی مبتنی بر ریسک در صنعت بانکداری

  در نظام بانکداری، حسابرسی مبتنی بر ریسک همانند سایر نهادهای مالی دارای اهمیت روزافزون شده است. این رویکرد به حسابرسی نیازمند بکارگیری روش های توسعه یافته نوین در علم مدیریت می باشد. تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش هست که روش مناسب حسابرسی مبتنی بر ریسک چه می باشد. روش نظام مند سه مرحله ای برای حسابرسی مبتنی بر ریسک در این تحقیق پیشنهاد شده است. نخست، لیستی از ریسک هایی که بانک در معرض آن قرار دارد با معیارهای سنجش ریسک، توسط کمیته فرعی مدیریت ریسک عملیاتی پردازش می شوند. در مرحله دوم پس از ارزیابی خبرگان، با بکارگیری روش های وزن دهی ساده و شباهت به گزینه ایده آل از روش های تعاملی تصمیم-گیری چندشاخصه و با کمک نرم افزار mcdm engine ریسک ها اولویت بندی می شود. در مرحله نهایی، پس از پردازش فرآیندهای مبتنی بر ریسک های با درجه اهمیت بالا، این فرآیندها با کمک روش دلفی فازی سو و یانگ و توسط کمیته های تخصصی بانک ارزیابی و غربال می شوند. برای روش شناسی پیشنهادی مثال تجربی از حسابرسی مبتنی بر ریسک از بانکی آورده شده است. شناسایی و اولویت بندی ریسک ها و فرایندهای مبتنی بر ریسک ها با درجه اهمیت بالا برای حسابرسی مبتنی بر ریسک از یافته های تحقیق می باشد. نتایج تحقیق جاری می تواند، مدیران و مسئولان نظام بانکی را در حسابرسی مبتنی بر ریسک اثربخش کمک کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها