• ارزیابی ماژولهای سیستم مدیریت دانش برای جاری سازی مدیریت دانش 2.0 در سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 447
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله ارزیابی ماژولهای سیستم مدیریت دانش برای جاری ‌سازی مدیریت دانش 0.2 در سازمان

  در پژوهش حاضر با هدف طراحی سیستم‌ مدیریت دانش سازمانی مبتنی بر ابزارهای وب 0.2 (سیستم مدیریت دانش 0.2)، تلاش شده با ارزیابی ماژول‌ های سیستم های مدیریت دانش به پیاده‌ سازی و اجرای هر چه بهتر مدیریت دانش0.2 در سازمان کمک گردد. در این راستا با بررسی ادبیات موجود در زمینه مدیریت دانش 0.2 و ابزارهای وب 0.2، چهار بُعد (ویژگی‌) مدیریت دانش 0.2 استخراج شده و پس از بررسی چند سیستم مدیریت دانش و شبکه اجتماعی سازمانی، 19 ماژول اصلی و تأثیرگذار در مدیریت دانش انتخاب شد. در نهایت با دسته‌ بندی ماژول ‌ها در چهار بُعد استخراجی، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی، ماژول ‌ها در هر بُعد رتبه ‌بندی شده و بر اساس وزن نهایی، تمامی ماژول ‌ها به ‌ترتیب اهمیت در اجرای مدیریت دانش 0.2 در سازمان رتبه‌ بندی شدند.

  یافته ‌ها نشان می ‌دهد که «همکاری» به ‌عنوان مهم‌ ترین ویژگی در مدیریت دانش 0.2 و پس از آن ایجاد «پیوند» مورد تأکید است؛ همچنین، ماژول‌ های «ارائه ایده»، «مخزن دانش»، «ارائه نقشه دانشی»، «ایجاد گروه»، «پروژه» و «ارائه بازخورد» به‌ ترتیب به‌ عنوان شش ماژول دارای اولویت در طراحی سیستم مدیریت دانش 0.2 شناخته شده است. با توجه به اهمیت بُعد «همکاری» در مدیریت دانش 0.2، ماژول‌های مربوط به آن نیز در میان 5 ماژول برتر قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها