• بررسی اهمیت و نقش تنوع زیستی (مطالعه موردی: تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده شهرستان اردکان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/10/01
  • تعداد بازدید: 5426
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تنوع زیستی شامل تمام مراحل تنوع و تغییر پذیری درون موجودات زنده و میان آن ها، درون جوامع و بین آن ها و درون مجموعه های بوم شناختی و بین آن ها است. تنوع زیستی یکی از ابزارهای مهم پایداری و پایه و اساس حیات زمین را تشکیل می دهد و تمامی گونه ها، اکوسیستم ها وفرایندهای بوم شناختی را در بر می گیرد. با توجه به نقشی که تنوع زیستی دررفع نیازهای ضروری زندگی انسان ها دارد توجه و حفاظت از آن به عنوان یکی از عناصر کلیدی زندگی هر انسان، است. به طور کلی ارزش های تنوع زیستی در کشاورزی، سلامت انسان، تجارت، صنعت و فرهنگ کاملا شناخته شده است و سود مالی آن طی سال ها و نسل های متمادی مشخص نیست اما متأسفانه در سالیان گذشته تنوع زیستی که به عنوان ارزشمند ترین منبع خدادادی شناخته می شود، مورد بیش ترین بی توجهی قرار گرفته و در میان تمام مصائب حاصل توسعه و فناوری، فاجعه نابودی گونه ها واز بین رفتن میراث گران بهای زمین به گونه ای برجسته خود نمایی می کند. باید توجه داشت افول وتخریب زیستگاه کماکان یکی از مهمترین دلایل کاهش تنوع زیستی در جهان می باشد و حفظ و توسعه تنوع زیستی، از اهداف غایی مدیریت منابع طبیعی است. از آنجایی که حفاظت از تنوع زیستی، مناطق حفاظت شده و محیط زیست از بزرگترین و مهمترین چالش های پیش روی بشر بشمار می آید، در این پژوهش به بررسی اهمیت آن پرداخته شده است روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و ابزار مورد استفاده، مطالعات کتابخانه و بازدید از مناطق می باشد. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی برخی تعاریف پرداخته و در ادامه به بیان اهمیت و ارزش های تنوع زیستی، حفاظت ازتنوع زیستی، دلایل کاهش تنوع زیستی و معرفی مناطق حفاظت شده شهرستان اردکان پرداخته و در نهایت راهبرد های احیای تنوع زیستی ایران را بیان کرده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها