جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اردکان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : منابع طبیعی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29