• ارتباط بین خود شکوفایی و رضایتمندی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 252
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارتباط بین خود شکوفایی و رضایتمندی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران

  معلمان و دبیران مدارس در نظام تعلیم و پرورش و داشتن نسلی فرهیخته نقش اساسی دارند. البته رضایتمندی شغلی معلمان تأثیری غیر قابل انکار بر وظایف آموزشی و تربیتی آن ها دارد و رضایت از شغل نیز متاثر از عوامل گوناگونی است. جامعه آماری پژوهش حاضر تعدادی از دبیران آموزش و پرورش تهران (1397) و حجم نمونه 183 نفر می باشد. با در نظر داشتن ترکیبی از نظریه های مزلو، بروفی، مککللند،... و پیشینه تجربی تحقیق متغیرهای مستقل تحقیق استخراج و رابطه آن ها با «متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفت. اهداک کلی تحقیق شناخت» میزان رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی دبیرستان های آموزش و پرورش شهر تهران و شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی این شهراست. نتایج نشان داد میانگین رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی مورد مطالعه در حد مطلوبی (میانگین 25.4 از 35) بوده و در بین متغیرهای مورد مطالعه به ترتیب متغیرهای «خودشکوفایی» (0.69)، «محیط فیزیکی کار» (0.33)، «رابطه با همکاران» (0.22)، «ماهیت شغل» (0.21) و «حقوق و مزایا» (0.17) متغیر وابسته رابطه معناداری داشته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها