• مدل سازی عددی رفتار اتصال ریزشمع ها به کلاهک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 301
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مدل سازی عددی رفتار اتصال ریزشمع ها به کلاهک

  امروزه استفاده از ریزشمع ها یکی از روش های کاربردی به منظور افزایش پایدارسازی شیب ها، مقابله با روانگرایی و بهسازی بستر ضعیف ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار المان محدود plaxis 3d foundation سه بعدی اثر هندسه ریزشمع ها و تنش های حاصله مورد بررسی قرار گرفته است.

  هندسه ریزشمع ها شامل طول و قطر آن ها در نظر گرفته شده است که در مطالعه انجام شده مشخص گردید با افزایش طول، سطح اتکا نیز افزایش پیدا کرده و مقدار نشست کاهش می یابد ولی همواره با افزایش قطر ریزشمع ها مقدار جابجایی ایجاد شده کاهش نمییابد و در برخی موارد این موضوع نتیجه عکس دارد. در قطر 15 سانتی متر بیش ترین مقدار جابجایی را داریم؛ زیرا در این حالت لاغری ریزشمع ها زیاد بوده و امکان کمانش در ریزشمع ها زیاد می باشد. به طور کلی می توان ریزشمع های به طول 12 متر و قطر 20 سانتی متر را از لحاظ اقتصادی و عملکرد مناسب ترین انتخاب به حساب آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها