• تاثیر هشت هفته تمرینات معلق (trx) بر نیمرخ لیپیدی زنان میانسال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 278
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات معلق (trx) بر نیمرخ لیپیدی زنان میانسال

  اولین پیامد زندگی با فعالیت بدنی کم،اضافه وزن است که به مرور زمان با شروع و گسترش بیماری های قلبی عروقی همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات معلق (trx) بر نیمرخ لیپیدی زنان میانسال بود. روش شناسی:از بین 85 نفر از زنان مراجعه کننده به باشگاه ورزشی یکان دو،به صورت هدفمند 30 نفر با شاخص توده ی بدنی بالاتر از /m225 و kg و میانگین سنی (40-35)سال، انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه، کنترل (10 نفر) تمرین تی آر ایکس (10 نفر) تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کولموگرف-اسمیرنوف (k-s) برای اطمینان از طبیعی بودن توضیع داده ها و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی انجام شد.

  یافته ها نشان داد بین تغییرات آپولیپوپروتیین a1 آزمودنی ها تفاوت معنا دار وجود دارد 0.0001=p و بین دو روش تمرینی تفاوتی دیده نمی شود. بین سطوح ldl آزمودنی ها تفاوت وجود دارد 0.0001=p و تمرین معلق trx به طور محسوس برمیزان ldl زنان میانسال تاثیر داشته است. بین سطوح hdl آزمودنی ها تفاوت معنادار وجود دارد 0.0001=p ولی بین دو روش تفاوتی دیده نمی شود و هم چنین بین سطوح کلسترول زنان میانسال تفاوت وجود دارد 0.0001=p و تمرین معلق trx به طور محسوس برمیزان کلسترول زنان میانسال تاثیر داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها