• اسکان مجدد منازل در معرض خطر سکونتگاه های غیر رسمی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 144
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اسکان مجدد منازل در معرض خطر سکونتگاه های غیر رسمی

  در بسیاری از موارد سکونتگاه های غیررسمی در نقاط آسیب پذیر به لحاظ حوادث طبیعی و مصنوعی مانند حریم مسیل ها، ترانشه ها، خطوط انرژی و... ایجاد می شوند و یا در محدوده طرح های ساماندهی پیشنهادی قراردارند. تعداد زییادی از این جمعیت یا در مکان های مخاطره آمیز سکونت دارند و یا در محدوده پیشنهادات طرح های توسعه شهری مانند طرح مسکن مهر و... قراردارند. در این نوشتار تلاش شده محله های شهر بندرعباس و آسیب هایی که آن را تهدید نموده و راهکارهای مقابله مورد بررسی قرار گیرد و محله چاهستانی ها به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است.

  سیاست اتخاذ شده در این زمینه بیانگر حداقل جابجایی (به غیر از نقاط اولویت دار و در معرض خطر) و عدم رخریب به معنای تثبیت وضع موجود همراه با اسکان مجدد خانوارهای مشمول جایجایی در همان محله های موردسکونت است. پس از جابجیایی ساکنین منازل در معرض خطرت زمین ای منازل حاصل می شود که بخش اندکی از این زمین بعلت نزدیکی به ترانشه، بالفور قابلیت ساخت ندارد و باید جهت استفاده به عنوان فضای سبز و ... پایداری و استحکام آن تامین گردد. الباقی زمین باقیمانده پس از تسطیح و تحکیم مساعد ساخت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها