جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
24 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 24 مقاله
  توضیحات : استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : معماری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها