جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
17 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 17 مقاله
  توضیحات : دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها