جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
31 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 31 مقاله
  توضیحات : استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها