جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، و احد علوم و تحقیقات تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/08
مقالات جدیدترین ژورنال ها