جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
17 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 17 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : منابع طبیعی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28